เราคือผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งของ SKF (SKF Authorized Distributors) ซึ่งได้รับขอบเขตผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกความต้องการที่กว้างที่สุด SKF คือ ผู้นำในการผลิตตลับลูกปืนและซีลชั้นนำของโลก ซึ่งผลิตตลับลูกปืนและซีลทุกชนิด ที่มีการใช้งานอยู่ทั่วไป ไม่เพียงเท่านั้น เรายังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการเฉพาะ อย่างของลูกค้าแต่ละราย จึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า เราสามารถตอบรับ ทุกความต้องการด้านตลับลูกปืน ซีล ระบบหล่อลื่น Mechatronics ระบบส่งถ่ายกำลัง และระบบบริการต่างๆ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับตลับลูกปืนที่เป็นของแท้จาก SKF

ไม่เพียงแต่ตลับลูกปืนเท่านั้น เราสามารถจัดหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตลับลูกปืนทุกชนิดไว้คอยบริการแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นซีล สารหล่อลื่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อลื่น เครื่องมือติดตั้งและถอดตลับลูกปืน และเครื่องมือตรวจสอบสภาพ การทำงานของเครื่องจักรและตลับลูกปืน หรือสินค้าระบบส่งถ่ายกำลังคุณภาพเยี่ยม การสนับสนุนทางด้านเทคนิคที่ครบถ้วน ผู้แทนจำหน่าย SKF เท่านั้น ที่จะเข้าถึงคลังข้อมูล และความรู้จากประสบการณ์กว่า 100 ปี ของ SKF เรายังสามารถให้คำปรึกษาครอบคลุมไปถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับตลับลูกปืนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งและการถอดตลับลูกปืน การออกแบบ การเลือกใช้ สารหล่อลื่น จาระบี ซีล และระบบส่งถ่ายกำลัง เป็นต้น การส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา ปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า 10,000 รายการที่เราสามารถตรวจสอบปริมาณ สินค้าคงคลังและสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงจากคลังสินค้าภายในประเทศ และคลังสินค้าส่วนกลาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเบลเยี่ยม

เราสามารถสั่งนำเข้าสินค้าจากคลังสินค้าส่วนกลาง SKF ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยระบบออนไลน์ เราสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การเป็นศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรมที่หลากหลายพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า การส่งมอบสินค้า ที่รวดเร็วตรงต่อเวลา และการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค โปรดสังเกตป้ายเอกลักษณ์ผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทุกชนิด

เราสามารถนำเสนอการฝึกอบรมแก่ท่าน ในรูปแบบ Shop Training เคลื่อนที่ โดยจะเดินทางไปที่โรงงานของทาน ใช้เวลา 3 หรือ 6 ชม.ในการอบรม จัดอบรมภายในรถ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก SKF  ทั้งภายในรถจะมีเครื่องมือ สำหรับงานซ่อม บำรงรักษาตลับลูกปืน ถอด-ประกอบ-ติดตั้ง ประกอบคำบรรยาย พร้อมสาธิตการปฏิบัติอย่างถูกวิธี โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ใน เชิงทฤษฎี พร้อมทั้งยังได้ชมการปฏบัติจริง ซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆของ SKF  ได้แก่ ตลับลูกปืน ระบบหล่อลื่น ซีล ระบบส่ง กำลัง การเฝ้าระวังเครื่องจักร กรุณาแจ้งความประสงค์ของท่าน และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อมาที่ คุณเสรี โทร 081 9857950 หรือ support@cpbbearings.com อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าเด่น